Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Aanpak driesprong Huisterheide

We gaan het kruispunt van de Langwarderdyk met Huisterheide aanpakken. Voordat we met een ontwerp aan de slag gaan, willen we van de gebruikers van de driesprong horen wat zij dagelijks tegenkomen.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.

Zuiderzeestraat en omgeving

Samen met Lyaemer Wonen doen we een haalbaarheidsonderzoek naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer.

Brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen.

Herinrichting Plattedijk en omgeving

We werken op dit moment aan plannen voor het opwaarderen van de openbare ruimte tussen Strand Lemmer en het recent opgewaardeerde Stationsplein.

Heropening azc Balk

In Balk is een azc gerealiseerd. De opvanglocatie biedt plaats aan 400 asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

We willen samen met inwoners, ondernemers en bezoekers in gesprek gaan over de 'beleving' van Lemmer.

Klimaat

Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Op deze pagina houden we u op de hoogte van hoe wij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én laten we u zien wat u zelf kunt doen.

Centrum Terherne

Het centrum van Terherne vraagt om een nieuwe inrichting.

Burgemeester Krijgerplein Lemmer

Op het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer is op de plek waar vroeger het gemeentekantoor stond een grasveld. Op die locatie komen winkels en woningen.