Wel of geen winkels aan de Polle en Zeedijk in Lemmer? (06-02-2020)

Dit item is verlopen op 24-02-2020.
Luchtfoto van het gebied Polle / Zeedijk in Lemmer

Wilt u wel of geen winkels aan de Zeedijk in Lemmer? Dat is de belangrijkste vraag van een enquête voor inwoners van Lemmer en omgeving. We zijn benieuwd naar uw mening als inwoner.

Online enquête

In een paar minuten deelt u uw mening met ons. We hebben 11 vragen opgesteld waarin we u vragen naar uw mening. Als u wilt kunt u daarbij ook uw argumenten voor- of tegen vestiging van winkels meegeven. De resultaten worden door onderzoeksbureau DTNP geanonimiseerd aangeboden aan de gemeente.

Ga naar de enquête

U kunt de vragenlijst tot en met zondag 23 februari 2020 invullen. 

Behalve deze online enquête wordt de komende tijd ook op straat in Lemmer gevraagd naar de mening van het publiek.

Winkeliers krijgen aparte uitnodiging

Bent u winkelier in Lemmer? Dan krijgt u een aparte uitnodiging voor een enquête voor ondernemers. In die enquête wordt ook gevraagd naar uw eventuele verplaatsingswens. Heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met Leon Heger van DTNP (024 - 379 20 83).

Onderzoek nodig

In en rond Lemmer wordt al lange tijd gesproken over de vestiging van woningen en winkels aan de Polle/Zeedijk in Lemmer. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks is daarom afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen en detailhandel op deze locatie. Deze enquête is onderdeel van dat onderzoek. Behalve een onderzoek onder inwoners en ondernemers, wordt er ook gekeken naar de effecten voor het verkeer en eventuele gevolgen voor het centrum van Lemmer.

Vragen en antwoorden

Waarom is er een aparte enquête voor winkeliers en inwoners?

De enquête voor inwoners en winkeliers is in hoofdlijnen gelijk. Bij de enquête voor winkeliers worden aanvullende vragen gesteld over een eventuele wens om zelf te verplaatsen naar de Polle of Zeedijk.

Hoe anoniem is de enquête?

Alleen DTNP heeft inzage in alle ingevulde gegevens. De gemeente krijgt alleen de geanonimiseerde en gegroepeerde resultaten. De gemeente kan dus niet zien wat u individueel heeft ingevuld. Dat geldt voor zowel de ingevulde enquêtes door winkeliers als inwoners.

Waarom moet ik mijn postcode invullen?

We zijn benieuwd of er vanuit verschillende wijken van Lemmer anders gedacht wordt over de verplaatsing van winkels naar de Polle en Zeedijk. Daarom wordt gevraagd om de vier cijfers en twee letters van uw postcode in te vullen. Een huisnummer vragen we niet. DTNP kan op die manier op straatniveau zien hoe u er als inwoner over denkt. De gemeente krijgt geen inzage in de individuele resultaten, alleen geanonimiseerd en samengevoegd per wijk van Lemmer en omliggende dorpen.

Ook inwoners van omliggende dorpen van Lemmer kunnen de enquête invullen. Ook als u in de Noordoostpolder woont kunt u de enquête invullen.

Waarom wordt mijn IP-adres geregistreerd?

We willen een zo representatief mogelijke uitkomst van de enquête. Om te voorkomen dat de enquête vanuit één huishouden of bedrijf meerdere keren wordt ingevuld, registreert DTNP het IP adres van de computer waarop de enquête wordt ingevuld. Dit IP-adres wordt niet gedeeld met de gemeente.

Hoe staat het met de woningbouwplannen aan de Polle?

De gemeente is geen eigenaar van de grond aan de Polle, de locatie van de oude houtfabriek. Dat is Lenna Vastgoed. Wij hebben dan ook niet in de hand of en zo ja wanneer er met de bouw van woningen op deze locatie wordt gestart. De gemeente kan wel de voorwaarden scheppen voor woningbouw. Dat hebben we gedaan door bestemmingsplan De Polle vast te stellen. Op grond van dit bestemmingsplan kan de eigenaar appartementen bouwen. Inmiddels wil de eigenaar een ander plan voor woningbouw realiseren. De gemeente staat in de startblokken om een ander plan te faciliteren, maar is voor verdere stappen weer afhankelijk van de eigenaar van de grond.