Waardering voor onze veteranen (26-06-2020)

Dit item is verlopen op 03-07-2020.
Afbeelding van witte anjers tegen een zwarte achtergrond

Vanaf 2005 wordt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag gehouden. Voorafgaand aan de landelijke dag, houden we in Joure jaarlijks de herdenking bij de Jouster Toer. Dit zou anders vandaag, vrijdag 26 juni, geweest zijn. Beide herdenkingen kunnen in de huidige omstandigheden helaas niet doorgaan. Om de erkenning en waardering voor de inzet van onze veteranen toch uit te spreken, hebben wij de 300 veteranen in onze gemeente een persoonlijke brief gestuurd. Hierin staan we stil bij hun inzet, oorlogservaringen en herinneringen. Ook droegen onze collegeleden deze week een witte anjer en hangen we de vlag uit op het gemeentehuis en de Jouster Toer, om onze waardering voor de veteranen te onderstrepen.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog

Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn zij uitgezonden naar vele landen op de wereld om vrede te brengen. Denk aan Nederlands Indië, Korea, Libanon, Afhanistan en Joegoslavië. Er is nu meer erkenning voor de veteranen, terwijl voorheen het spreken over oorlogservaringen niet of nauwelijks werd gestimuleerd. De teruggekomen militairen kregen eerst nauwelijks nazorg. Nu is dat anders. Sinds we in de afgelopen jaren vele militairen uitzonden naar missies in Libanon, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Cambodja, Mali en andere landen, is er veel meer aandacht, zorg en waardering voor onze mannen en vrouwen in den vreemde. En dat is goed, de regering heeft een goede lijn gekozen. Ook voor onze jonge mensen die nu met een missie de wereld in gaan.

We hopen dan ook van harte dat volgend jaar de Veteranendag weer onder normale omstandigheden georganiseerd kan worden. Zowel landelijk als lokaal.