Gemeenteraad Weststellingwerf bespreekt gasboorlocatie “Rottum” (07-09-2018)

Dit item is verlopen op 15-09-2018.
Illustratie Gasveld Rottum

Gaswinner Vermilion heeft plannen voor gaswinning in de omgeving van Rottum. Daarvoor willen zij een boorlocatie openen in Nijelamer, net over de grens in Weststellingwerf. De gemeenteraad van Weststellingwerf spreekt deze maand over de omgevingsvergunning die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangevraagd.

Agenda gemeenteraad Weststellingwerf

Maandag 10 september is de omgevingsvergunning een agendapunt van de algemene raadscommissie van Weststellingwerf. De agenda van deze commissie vindt u op de website van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente De Fryske Marren heeft geen zeggenschap in de besluitvorming van de gemeente Weststellingwerf.

Tegen gaswinning

Onze gemeente is tegen gaswinning. In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden. Dit standpunt blijft onveranderd. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt.

Het gasveld Rottum ligt voor het overgrote deel onder het grondgebied van gemeente De Fryske Marren. We hebben de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, eerder al gevraagd om de procedures rondom deze locatie stop te zetten.

Zie ook: