Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Coronadraaiboek bij evenementen en activiteiten

  (10-07-2020)

  Per 1 juli mogen er weer evenementen en activiteiten georganiseerd worden. Er is weer meer ruimte, maar wel onder voorwaarden. Gaat u iets organiseren? Check dan eerst de voorwaarden, want er zijn verschillende spelregels waar u en de bezoekers/deelnemers zich aan moeten houden. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hiervoor verantwoordelijk. Vanuit de gemeente willen we u hierbij zo goed mogelijk begeleiden. Voor alle activiteiten en evenementen geldt: meld deze zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 1 augustus bij ons aan en check alvast de voorwaarden in het coronadraaiboek. Dit is samen met de andere Friese gemeenten opgesteld.

 • Unieke samenwerking en maatwerk bij geldproblemen helpt

  (07-07-2020)
  Logo's samenwerking diverse partijen

  Geldproblemen, schulden, de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Helaas komt dit steeds vaker voor. In De Fryske Marren slaan de gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties daarom de handen ineen. Deze unieke samenwerking richt zich op het voorkomen en signaleren van betalingsproblemen bij huurders. Om vervolgens samen met de huurder de problemen op te lossen. De Fryske Marren is hiermee de eerste gemeente in Fryslân en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze wet verplicht gemeenten om vanaf 2021 samen te werken met woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

 • Crisisnota vastgesteld met ruimte voor noodzakelijke plannen

  (03-07-2020)
  Afbeelding van geld - eurobiljetten

  Woensdagavond 1 juli is in de gemeenteraad de crisisnota vastgesteld. In deze nota geven we inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die we hebben genomen tijdens de coronacrisis. Dit financiële inzicht is nodig voordat we geld voor nieuwe plannen en investeringen kunnen vrij maken. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.

 • Doniahal na zomervakantie weer open!

  (02-07-2020)
  Afbeelding van de voorkant van sporthal Doniahal in Sint Nicolaasga

  Na de zomervakantie – vanaf maandag 17 augustus – kan er weer gebruik worden gemaakt van de sporthal Doniahal in Sint Nicolaasga.

 • Zo kan het niet langer, de koek moet groter

  (02-07-2020)
  Wij willen wel

  Veel gemeenten staan financiëel onder druk en we hebben daarom op 2 juli samen met andere gemeenten een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. We dreigen namelijk minder geld te krijgen vanuit het gemeentefonds en dat vinden we niet aanvaardbaar. Wethouder Jos Boerland legt uit waarom. Want zo kan het niet langer, de koek moet groter.

 • Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2021 aan

  (01-07-2020)
  elding 50 eurobiljetten

  Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om de jaarlijkse subsidie voor 2020 aan te vragen. Deze jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.

 • Nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020

  (01-07-2020)

  Woensdag 1 juli is de nieuwe ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân’ ingegaan, geldend voor alle Friese gemeenten. Deze vervangt de noodverordening van 15 juni. De tekst van de regelgeving vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

 • Overzicht en duidelijkheid in het nieuwe omgevingsplan

  (30-06-2020)
  Tekening van een dorp bij de omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2022 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving, én bepaalt dat de gemeente straks veel invloed heeft op de regels over de fysieke leefomgeving. Daarvoor krijgen gemeenten een nieuw instrument: het omgevingsplan. Inwoners en andere initiatiefnemers kunnen hiermee snel zien of iets wel of niet mag. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen.

 • Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?

  (01-05-2020)

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, maar ook repetities en samenkomsten zijn niet meer toegestaan. Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of culturele amateurclubs, zoals een fanfare of toneelclub, door de coronamaatregelen in financiële problemen komen. Waar mogelijk willen wij clubs graag helpen om deze tijd van crisis door te komen.

 • Beste inwoners van De Fryske Marren, beste Fryske Marders

  (07-04-2020)
  Foto Fred Veenstra

  Het is maandagmiddag 6 april. In ons crisisteam keken we vanmorgen terug op het weekend. Een prachtig weekend. In normale omstandigheden zouden we er allemaal van genoten hebben. Prachtig weer om te sporten. Even er op uit, naar het bos, voor het eerst met de boot het water op of naar de kust voor een lange strandwandeling. Maar het zijn geen normale omstandigheden. We zijn al weken in de greep van het coronavirus. Een virus dat ons sociale leven grotendeels stil legt. Dat onze economie in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. En een virus dat vooral veel mensen ziek maakt en, ook bij ons, sterfgevallen veroorzaakt.

 • Beste inwoners en ondernemers van De Fryske Marren

  (17-03-2020)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Deze week heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. Evenementen worden afgelast, de scholen en kinderopvang zijn dicht en ook de horeca en sportgelegenheden moeten hun deuren sluiten.

Archief