Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Onthulling Fairtrade gemeentebord in Joure

  (20-11-2019)
  Afbeelding werkgroep Fairtrade met wethouder Frans Veltman en raadsleden Holtrop en ALderse Baas

  Bij de rotonde aan de Tramwei in Joure is woensdag 20 november het eerste Fairtrade gemeentebord onthuld door wethouder Frans Veltman. Begin 2019 was de uitreiking van de eervolle titel Fairtrade gemeente.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Lemstra

  (19-11-2019)

  Maandag 18 november 2019 ontving Reitze Lemstra uit Lemmer een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit ter gelegenheid van zijn officiële afscheid als brandweervrijwilliger van de gemeente De Fryske Marren. Burgemeester Fred Veenstra heeft hem het bijbehorend versiersel opgespeld tijdens zijn afscheid op de brandweerkazerne in Lemmer.

 • Petear, Debat en Beslút: 27 november 2019

  (18-11-2019)
  Afbeelding raadzaal

  De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Actieve inbreng van wensen en randvoorwaarden voor brug Wyldehoarne

  (14-11-2019)
  Mensen praten in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure tijdens de informatiebijeenkomst brug Wyldehoarne

  Er was een mooie opkomst van ruim 50 inwoners op de bewonersavond over de te vervangen brug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. De huidige wandel- en fietsbrug tussen de beide wijken heeft te hoge onderhoudskosten door de destijds gekozen constructie en gebruikte materialen. Daarom heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de brug niet te renoveren, maar te vervangen door een nieuwe, meer duurzame en vooral onderhoudsvriendelijke variant. Samen met de bewoners van de beide wijken en de buurtverenigingen bereiden we deze vervanging voor, zodat we gezamenlijk kijken naar vorm- en materiaalkeuze voor de nieuwe brug. De sfeer op de bewonersavond was positief en betrokken, gericht op een oplossing.

 • College maakt zich sterk om Sybrandy’s speelpark te behouden voor regio

  (14-11-2019)
  Afbeelding van locatie De Hege Gerzen

  Speelpark kan verhuizen naar Hege Gerzen dankzij lening onder voorwaarden

  Er is voor Sybrandy’s Speelpark een nieuwe toekomst op de locatie De Hege Gerzen. Daarvoor verstrekt het college een lening aan de huidige pachter, Sjerp Jaarsma. Met die lening kan de recreatieve voorziening voor de regio behouden blijven. Aan de lening en verhuizing zijn wel voorwaarden verbonden. Het college gaat de komende tijd de afspraken verder afstemmen met Jaarsma.

 • Begroting 2020 in balans en investeringen in de toekomst

  (14-11-2019)
  Afbeelding van de voorkant van de Programmabegroting 2020

  In de raadsvergadering van woensdagavond 13 november zijn de programmabegroting 2020 en het meerjarenperspectief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat de geplande investeringen in onze voorzieningen, sociaal domein, digitalisering, onderwijshuisvesting, invoering Omgevingswet, duurzaamheid, herinrichtingen en klimaatadaptatie in 2020 door kunnen gaan.

 • Gesprekken over toekomst Grut Haske in Balk

  (13-11-2019)
  t Haske in 2018

  Deze maand voert de gemeente gesprekken met culturele en maatschappelijke instanties over een toekomstig Grut Haske. Met de toekomstige gebruikers wil de gemeente komen tot een passende ontmoetingsplek voor Balk. Duidelijk is dat daarbij ook een belangrijke rol voor het dorp is weggelegd in de toekomstige exploitatie.

 • Verkoop openhaardhout voor inwoners De Fryske Marren op vrijdag 22 november

  (08-11-2019)
  Openhaardhout

  Ook dit jaar is er weer hout beschikbaar voor inwoners van De Fryske Marren. Het gaat om hout dat vrijkomt bij het onderhoud van bomen in de gemeente. Er is elk jaar veel vraag hiernaar, zodat we de datum alvast aankondigen. U kunt zich op 22 november tussen 9.00 en 12.00 uur inschrijven. We verloten het hout onder alle inschrijvingen.

 • Alleen bladeren in de bladkorf

  (05-11-2019)
  Afbeelding bladkorf

  De bladeren vallen van de bomen en de bladkorven worden al goed gevuld! De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan. Let op: ze zijn alleen voor bladafval, niet voor snoeiafval, zoals te zien op de foto! Bedankt voor uw medewerking!

  We legen de korf elke week. Is hij eerder vol of zijn er problemen dan kunt u een melding doen of dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 14 05 14. Verder kunt u tuinafval gratis inleveren op de milieuterreinen in Balk, Joure en Lemmer.

 • Servicepunt in Balk van 18 november tot 14 december gesloten

  (03-11-2019)
  Servicepunt Balk

  Woont u in Balk of omgeving? Dan heeft u waarschijnlijk al gemerkt dat het voormalige gemeentehuis in Balk aan de Dubbelstraat ingrijpend wordt verbouwd. Zo’n grote verbouwing brengt altijd overlast met zich mee. Dit geldt ook voor het servicepunt van De Fryske Marren dat in het gebouw is gehuisvest. De komende tijd wordt de hal aangepakt. Dat geeft niet alleen veel (geluids)overlast, ook uw veiligheid en dat van onze medewerkers is dan in het geding. Daarom is het servicepunt in de periode van 18 november tot 14 december gesloten.

 • Wa wint de Kultuerpriis De Fryske Marren 2019?

  (25-10-2019)
  Afbeelding overhandiging fryske kultuerpriis

  Yn ús doarpen binne ek dit jier wer in protte produksjes west dy ’t it fertsjinje yn it sinsje set te wurden. De karkommisje fan de Kultuerpriis De Fryske Marren ropt ynwenners en pleatslike belangen op om foardrachten foar de priis te dwaan: is der yn jo doarp in moai iepenloftspul útfierd? Hat jimme toanielferiening in treflik stik op ‘e planken set? Hat in doarpsgenoat in nijsgjirrich boek yn de Fryske taal publisearre? Is jim jongerein aktyf mei  muzyk en dogge se dat yn it Frysk? Dan kin dy feriening of dy doarpsgenoat yn oanmerking komme foar de priis!

 • Bladkorven in de buurt

  (14-10-2019)
  Afbeelding legen van een bladkorf

  De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plaatsen in De Fryske Marren komen daarom bladkorven te staan. Hier kunt u de afgevallen bladeren die in privétuinen terechtkomen in kwijt. De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan.

 • Stabiliteit en investeringen in de toekomst

  (10-10-2019)
  Afbeelding van het voorblad van de programmabegroting 2020

  Het college presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief en zet in op het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college is een uitwerking van de kadernota 2019 en waar mogelijk van het nieuwe coalitie akkoord “De takomst temjitte”. In de programmabegroting krijgen de plannen uit de kadernota van juli handen en voeten en zijn ze financieel vertaald naar concrete investeringen.

 • Straatweg Zuid in Lemmer wordt aangepakt

  (27-06-2019)
  Afbeelding straatweg zuid

  Vanaf de provinciale weg N359 is de Straatweg de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Lemmer. Het is dus belangrijk dat de weg veilig is en een fraai aanblik geeft voor bewoners en bezoekers. Daarom gaan we deze weg herinrichten. Het streven is de herinrichting in het eerste deel van 2020 uit te voeren.

Archief