Haulsterweg Haskerhorne

Kruising HaskerhorneDe Haulsterweg in Haskerhorne wordt aangepakt. Nu het Knooppunt Joure klaar is en het extra verkeer niet meer door het dorp gaat, kunnen we daarmee aan de slag. En daarbij kunnen we uw inbreng goed gebruiken.

Waarom een herinrichting?

Er zijn veel aanleidingen de herinrichting op te pakken. Zo zijn de trottoirs in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. We hebben het over de Haulsterweg vanaf de komgrens tot en met het kruispunt bij de kerk. Onderaan deze tekst kunt u een plattegrond van het plangebied downloaden.

Uw ervaringen

Tijdens de inloopbijeenkomst in juli 2019, georganiseerd door gemeente De Fryske Marren en Dorpsbelang Haskerhorne, kon u uw ervaringen met de weg met ons delen. Deze ervaringen hebben we meegenomen naar de tekentafel en verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp Haulsterweg kunt u downloaden onderaan deze tekst.

Inloopbijeenkomst

U kunt het voorlopig ontwerp komen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit om op maandag 27 januari tussen 17.00 en 19.30 uur binnen te lopen in Dorpshuis 'Trefpunt' aan de Haulsterweg in Haskerhorne.

Het voorlopig ontwerp ligt na 27 januari vier weken ter inzage

Vanaf 27 januari heeft u vier weken de tijd om uw reactie, op het voorlopig ontwerp, in de vorm van een zienswijze aan ons te sturen. Dit kan op meerdere manieren:

  • Via een reactieformulier. Deze kunt u bij de inloopbijeenkomst krijgen. Na 27 januari kunt u het formulier ook invullen en versturen via deze pagina.
  • Via een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC in Joure.
  • Per mail aan info@defryskemarren.nl. Wij verzoeken u in uw zienswijze te vermelden: 'Zienswijze herinrichting Haulsterweg', zaaknummer 1940195377, ter attentie van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.

Meer informatie

Op deze pagina zullen we tijdens het project meer informatie plaatsen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider Fiona Carpentier.