Gaswinning

De gemeente is tegen gaswinning. In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden. Dit standpunt blijft onveranderd. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt.

Raadsbesluit april 2015 (agendapunt 6)

Invloed van de gemeente beperkt

Het tegenhouden van gaswinning is moeilijk. Gaswinning wordt gezien als nationaal belang en het verlenen van toestemming is dan ook een bevoegdheid van het Rijk. We zullen er wel alles doen om ons standpunt te laten weten aan het Rijk en organisaties die aan gaswinning willen gaan doen.

Stand van zaken

Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste nieuwsberichten en raadsstukken over dit dossier.