Bestemmingsplan Boornzwaag (08-10-2013)

Boornzwaag ligt op korte afstand van Langweer en is door de (bebouwing langs de) Boarnsweachsterdyk verbonden met dit dorp.

Laatste wijziging

September 2013

Status

Onherroepelijk

Wijzigingen

Dit plan, waarin kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, beslaat het hele dorp Boornzwaag. De oorspronkelijke bebouwing van het dorp ligt voornamelijk bij de Boarnsweachsterdyk. Langs de Houtvaartweg liggen de drie recreatieparken “De Houtvaart”, “Scharsterrijn” en “Woudfennen”. Deze maken ook deel uit van het plan. Op het kaartje zijn de kern Boornzwaag en de recreatieterreinen aangegeven.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Boornzwaag inzien op ruimtelijkeplannen.nl.