Beleid

Nog altijd wordt er voor veel onderwerpen en thema's gewerkt aan nieuw beleid voor gemeente De Fryske Marren. Zolang er geen nieuw beleid is vastgesteld, zijn de beleidsstukken van de oude gemeenten van kracht.

De Friese Meren of De Fryske Marren

Beleidsstukken die voor 1 juli 2015 zijn vastgesteld hebben vaak De Friese Meren in het stuk staan. Vanaf 1 juli 2015 is dit De Fryske Marren.

Archief