Aanleg woonwijk Broek Zuid

Ten westen van Joure ontwikkelen wij een nieuwe woonwijk voor ruim 80 woningen onder de naam Broek Zuid. De wijk heeft kavels voor vrijstaande woningen en alle kavels liggen aan open vaarwater.

Aanleg rotonde Tramwei / It Súd

In het najaar van 2019 wordt de aansluiting van Broek Zuid op de Tramwei aangelegd. Nadat It Súd is verbreed, sluit deze straks aan op een rotonde in de Tramwei. De aanleg van die rotonde zal in oktober van start gaan. Verkeer van en naar It Súd kan er tijdens de werkzaamheden langs.

Aan het eind van deze pagina kunt u een (versimpelde technische) tekening downloaden van de nieuwe situatie.

Website voor verkoop

Voor Broek Zuid hebben we een eigen website opgezet met alle informatie over de nieuwe wijk.

www.broekzuid.nl

Te downloaden:

Meer informatie: