Sloopmelding

Als u een woning of een ander bouwwerk verbouwt of sloopt en er komt sloopafval vrij is het goed om te weten wat u hiermee moet doen.

Minder dan 10 kubieke meter sloopafval

Als particulier mag u zelf minder dan 10 kubieke meter (m3) sloopafval verwijderen en afvoeren naar onze milieuterreinen. Een uitzondering is het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal, hierover leest u meer op de pagina over asbest.

Meer dan 10 kubieke meter sloopafval

Wilt u meer dan 10 kubieke meter bouwmateriaal (laten) verwijderen en afvoeren? Dan moet u een melding doen via Omgevingsloket online (OLO).

  1. Vul het meldingsformulier in via Omgevingsloket online. Het ingevulde meldingsformulier komt automatisch bij ons terecht.
  2. Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht van ons.
  3. Heeft u een brief met toestemming ontvangen dan mag u aan de slag.
  4. Krijgt u geen toestemming, dan mag u niet starten met de werkzaamheden en moet u opnieuw een sloopmelding doen.

Wilt u meer weten over sloopmeldingen?

Lees in het Bouwbesluit 2012 de procedure rondom sloopmeldingen.

Misschien zocht u: