Uittreksels

U wilt een afschrift van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk of overlijden) of inschrijving bij de gemeente. Overigens is dit steeds minder vaak nodig.

  • Uittreksel BRP

    Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente staat ingeschreven.

  • Uittreksel burgerlijke stand

    Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Denk aan een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden.