Bewijs en verklaringen

Foto van een Verklaring Omtrent GedragDocumenten waarmee u kunt bewijzen dat u Nederlander bent, in leven bent of goed gedrag hebt vertoond. Of voor het legaliseren van een handtekening of document als bewijs dat het echt is.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om te laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de basisregistratie personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Handtekening legaliseren

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Zo geeft de gemeente aan dat de betreffende handtekening echt van u is.

 • Document legaliseren en verifiëren

  Wilt u een kind erkennen, trouwen of scheiden? Of wilt u zich vestigen in Nederland? Dan moet u een officieel document laten zien, zoals een geboorte- of trouwakte. Laat u buitenlandse documenten zien, dan wil de gemeente zeker weten of die echt en betrouwbaar zijn.