Versus

Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten.  De vrijwilligers bij VerSUS bieden een luisterend oor en een steun in de rug bij de wirwar van regels, rechten en plichten.

Website: Versus Joure