Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten

De vrijwilligers bij VerSUS bieden een luisterend oor en een steun in de rug bij de wirwar van regels, rechten en plichten.

Website: Versus Joure