Ondernemen

De kracht van gemeente De Fryske Marren is het aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De aangename balans tussen wonen, werken en recreëren is een kwaliteit die werknemers en werkgelegenheid bindt en toeristen aantrekt. Een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie is één van de onderdelen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, doordat het werkgelegenheid schept en bijdraagt aan het voorzieningenniveau en de uitstraling van De Fryske Marren.

Ruim 5.000 ondernemers

De Fryske Marren hecht veel waarde aan de ruim 5.000 bedrijven die de gemeente rijk is. Bedrijven die vooral tot het Midden- en Kleinbedrijf behoren. Onze medewerkers van economische zaken hebben veel contacten met de ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en individuele bedrijven.

Contact voor ondernemers

Heeft u een specifieke ondernemersvraag aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met onze bedrijvencontactfunctionarissen.

Bedrijventerreinen

In onze gemeente liggen een kleine 20 bedrijventerreinen. Op een aantal zijn nog bedrijfskavels beschikbaar.

Ondernemersverenigingen

Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ondernemers. Daarom hebben wij regelmatig overleg met de ondernemersverenigingen.

Starters

Startende ondernemers krijgen veel voor de kiezen. Er is veel informatie beschikbaar waarmee starters hun voordeel kunnen doen. Een tweetal sites bevatten veel bruikbare informatie:

Ondersteuning of starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie:

Subsidies voor ondernemers

In Nederland zijn veel subsidieregelingen voor ondernemers beschikbaar. Een overzicht van de bestaande subsidieregelingen vindt u op de website www.123subsidie.nl.

Meer weten?