Klacht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Als u het gevoel heeft dat u niet netjes behandeld bent door (leden van) het college, burgemeester of medewerkers van de gemeente. Dit kan zijn door gedrag of door dingen die tegen u gezegd zijn.

Hoe dien ik mijn klacht in?

Schriftelijk

  • vul het klachtenformulier De Fryske Marren in dat u onderaan deze pagina vindt, vul het in en stuur het op.
  • schrijf een brief aan de gemeente waarin u uw klacht beschrijft. In uw brief moet verder het volgende staan: uw naam en adres en uw handtekening.

Uw brief stuurt u naar:

De Fryske Marren
Afdeling Bedrijfsvoering, cluster juridische zaken
Antwoordnummer 2
8500 VB Joure

Mondeling

Maak een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente via telefoonnummer 14 05 14. Daarna vindt er een gesprek plaats op het gemeentehuis. Van de klacht wordt een verslag gemaakt en aan de indiener van de klacht toegestuurd met het verzoek het verslag voor akkoord te tekenen. Na akkoordverklaring door de indiener van de klacht, wordt de klacht in behandeling genomen.

Telefonisch

Bel met de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 05 14 en geef u klacht telefonisch door. De klachtencoördinator maakt hier een verslag van en stuurt dit naar u toe. Bent u het eens met het verslag, dan zet u uw handtekening voor akkoord. Daarna neemt de gemeente de klacht in behandeling.

Afhandeling

Als de gemeente uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin leest u ook hoe het verder gaat. De gemeente streeft er naar om de klacht binnen zes weken af te handelen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Te downloaden: