Eigen bijdrage betalen (Wmo)

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wijziging heeft gevolgen voor de eigen bijdrage in 2020. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken. De eigen bijdrage wordt € 19,00 per maand, ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

Eigen bijdrage in 2020: maximaal € 19,00 per maand

 • In 2019 is de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per periode van 4 weken (28 dagen).
 • In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand.
 • Omgerekend is de eigen bijdrage bijna hetzelfde.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd of heeft een partner, en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
 • De gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee!

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand: de laatste facturen over 2019. En de eerste facturen voor 2020. Dit komt doordat de Wmo in 2020 net iets anders is dan nu:

2019

 • U betaalt per 4 weken (28 dagen).
 • U ontvangt de factuur achteraf: een aantal weken nadat u de hulp of ondersteuning heeft ontvangen.

2020

 • U betaalt per maand.
 • U ontvangt de factuur in de maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt.

Facturen in delen betalen?

Wilt u de facturen liever in delen betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen bij het CAK, zodra u de facturen heeft ontvangen.

Na 1 januari: brief met definitieve eigen bijdrage

U ontvangt na 1 januari 2020 een brief (beschikking) van het CAK met de definitieve eigen bijdrage. Dit bedrag is maximaal € 19,00 per maand. Moet u een eigen bijdrage betalen? Dan volgt daarna ook de eerste factuur voor 2020. Dat kan meteen in januari zijn, of later.

Meer weten over de Wmo in 2020? Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg.

Heeft u nog vragen?

 • Over uw eigen bijdrage: u kunt contact opnemen met het CAK via www.hetcak.nl/contact of tel. 0800 – 1925 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis))
 • Over uw hulp of ondersteuning: U kunt contact opnemen met gemeente De Fryske Marren via tel. 14 05 14.

De gemeenteraad stelt binnenkort de nieuwe verordening Maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren vast.