Groenbeheer

Alles over het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

 • Bladkorven

  We zetten op verschillende plaatsen bladkorven neer om het afgevallen blad dat in particuliere tuinen terecht komt te verzamelen.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is weer actief. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups.

 • Japanse Duizendknoop

  De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars. Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en - waar mogelijk - bestrijden.

 • Maaien

  Twee keer per jaar worden de bermen in De Fryske Marren gefaseerd gemaaid. Dit in de periode van juni tot oktober. Opvallend is dat het maaien van de twee bermkanten van een weg niet gelijktijdig gebeurt. Er zit minstens een maand tussen. De reden van deze aanpak: het behoud van biodiversiteit.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote plant met klauwvormige bladeren. Ook nu vinden we de berenklauw weer op veel plekken binnen onze gemeente. Raak de plant niet aan, ook al zijn ze al afgemaaid. Is de berenklauw nog groen en niet verdroogd? Dan is de plant gevaarlijk, bij aanraking kan het tot brandwonden leiden. Bent u in aanraking gekomen met de plant? Spoel onmiddellijk overvloedig met koud tot lauw water en bedek de huid daarna tegen zonlicht. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

 • Waterplanten

  Binnen onze gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan we graag willen. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?