Groenbeheer

Alles over het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

  • Japanse Duizendknoop

    De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars. Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en - waar mogelijk - bestrijden.

  • Maaien

    Twee keer per jaar worden de bermen in De Fryske Marren gefaseerd gemaaid. Dit in de periode van juni tot oktober. Opvallend is dat het maaien van de twee bermkanten van een weg niet gelijktijdig gebeurt. Er zit minstens een maand tussen. De reden van deze aanpak: het behoud van biodiversiteit.