Bijstandsuitkering aanvragen

Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Met deze uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Ook wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

Bijstandsuitkering aanvragen

Logo DigiD Aanvragen doet u bij de gemeente waarin u woont. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.

Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u de uitkeringsaanvraag voltooid?

Bel ons binnen twee werkdagen na de aanvraag op telefoonnummer 14 05 14. U hoort dan wat u verder moet doen.

 

Kom ik in aanmerking?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt onder andere af van uw inkomen. Maar ook van uw leeftijd en met wie u samenwoont. Woont u bijvoorbeeld alleen of samen. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Gezamenlijke huishouding

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U heeft een gezamenlijke huishouding als u de meeste tijd samen met iemand anders in dezelfde woning leeft. Maar ook als u financieel of op een andere manier voor elkaar zorgt.

Voorkom problemen en neem contact op met uw inkomensconsulent. Die bekijkt samen met u of u een gezamenlijke huishouding heeft en of u iets door moet geven aan de gemeente. Doe de zelftest in onze folder gezamenlijke huishouding.

Eigen vermogen

Om voor bijstand in aanmerking te komen mag uw eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Uw eigen huis hoort ook bij uw eigen vermogen. Is uw vermogen hoger, dan moet u dit geld eerst op een verantwoorde manier gebruiken om uw levensonderhoud te betalen. De bedragen en meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

Een bijstandsuitkering is niet vanzelfsprekend. Dit geldt extra als u tussen de 18 en 27 jaar oud bent. Voordat u een bijstandsuitkering kunt aanvragen, bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. Na die zoekperiode kunt u de aanvraag officieel indienen. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.