Reinigingsrecht (02-01-2020)

Heeft u een container in bruikleen voor de afvoer van uw bedrijfsafval dan betaalt u reinigingsrechten. De gemeente zorgt in dat geval voor afvoer van uw afval. U kunt uw bedrijfsafval ook via een erkende particuliere inzamelaar laten afvoeren.

Tarieven reinigingsrecht

2020
240 liter restafvalcontainer (rood deksel) € 261,-
240 liter GFT container (groen deksel) € 60,-
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks € 98,50

Verordening reinigingsrecht

De hier genoemde tarieven zijn een samenvatting van de belangrijkste tarieven voor reinigingsrecht. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening reinigingsrechten 2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Misschien zocht u: