Afvalstoffenheffing (02-01-2020)

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Ondernemers die gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente betalen reinigingsrecht.

Tarief afvalstoffenheffing

U betaalt een vast bedrag per jaar op basis van het containerformaat dat u gebruikt voor restafval.

gebruik van 2020

180 liter restafvalcontainer +
240 liter GFT-container

€ 210,-

240 liter restafvalcontainer +
240 liter GFT-container

€ 267,-
Ondergrondse container € 210,-
Extra container
GFT-container 240 liter € 63,-
Restafvalcontainer 180 liter € 123,-
Restafvalcontainer 240 liter € 165,-
Omwisselen containerformaat € 30,-

Verordening afvalstoffenheffing

De hier genoemde tarieven zijn een samenvatting van de belangrijkste tarieven voor afvalstoffenheffing. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening afvalstoffenheffing 2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.