Belastingsoorten

Een overzicht van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen. De hoogte van uw belasting kunt u terugvinden op uw belastingaanslag.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2021 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik.

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente.

 • BIZ-heffing Midstraat Joure

  Op verzoek van de winkeliersvereniging Joure heeft de gemeente een BIZ-heffing geïntroduceerd voor het winkelgebied in Joure. De heffing wordt via een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De vereniging gebruikt de subsidie om het winkelgebied aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

 • Forensenbelasting

  U woont in een andere gemeente, maar heeft een tweede woning of stacaravan in De Fryske Marren. Kunt u uw tweede woning of stacaravan meer dan negentig dagen per jaar zelf gebruiken? Dan moet u forensenbelasting betalen. U maakt namelijk gebruik van de voorzieningen van de gemeente.

 • Liggelden

  De Fryske Marren ligt in een waterrijk gebied. Daardoor zijn er ook veel ligplaatsen voor boten aan openbaar vaarwater. Voor het gebruik van deze ligplaatsen moet liggelden betaald worden. De liggelden worden op verschillende manieren berekend, afhankelijk van de locatie.

 • Precariobelasting/rechten

  Heeft u gemeentegrond in gebruik voor een terras of een standplaats dan betaalt u precariobelasting (precariorechten). De hoogte van de belasting is afhankelijk van het ingenomen oppervlak en de duur van ingebruikname.

 • Reinigingsrecht

  Heeft u een container in bruikleen voor de afvoer van uw bedrijfsafval dan betaalt u reinigingsrechten. De gemeente zorgt in dat geval voor afvoer van uw afval. U kunt uw bedrijfsafval ook via een erkende particuliere inzamelaar laten afvoeren.

 • Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als u een slaapplek verhuurt tegen betaling of een ligplaats (voor een vaartuig) aanbiedt voor verblijf. Deze belasting mag u doorberekenen aan de huurder/bezoeker/gast. Zeker weten of u toeristenbelasting moet betalen, neem contact op met de gemeente.