Vijftig jaar stedenband met Drolshagen

Joure heeft sinds 2009 het zogeheten ‘Drolshagenplein’, bij de kruising van de Pastorielaan met de Midstraat. Sinds datzelfde jaar heeft het Duitse stadje Drolshagen het ‘Jourer Platz’. De pleinen getuigen van de stedenband tussen De Fryske Marren en Drolshagen, die zijn oorsprong vindt in 1969. Dit jaar vieren de twee gemeenten hun gouden jubileum.

De eerste contacten tussen de toenmalige gemeente Haskerland en Drolshagen dateren uit 1963. Op dat moment was het vooral een initiatief van inwoners zelf, bedoeld om relatief kort na de Tweede Wereldoorlog wederzijds respect tussen Nederlanders en Duitsers te bevorderen en elkaars lokale cultuur en omgeving beter te leren kennen. Zes jaar later legden de gemeenten Haskerland en Drolshagen die goede verstandhouding officieel vast in een formele stedenband.

Uitwisseling van verenigingen

In het kader van deze stedenband hebben er de afgelopen jaren regelmatig uitwisselingen plaatsgevonden. Ook nu zijn er in onze gemeente een hoop verenigingen die nauw contact hebben met hun tegenhangers in Drolshagen en ze van tijd tot tijd opzoeken of hier verwelkomen. Voorbeelden daarvan zijn zwemclub Avena uit Joure, de voetballers van DWP Sintjohannesga en muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule. Een belangrijke rol hierbij speelt het Comité Stedenband Drolshagen, dat bestaat uit vijf leden: Siebren Vermaning, Rindert de Bruin, Durk Durksz, Ynte Kuindersma en Jan Glas. “Wij kunnen inwoners helpen met allerlei praktische zaken”, zegt Vermaning. “Denk aan de reis, het verblijf of de communicatie. Zo hoeft het wiel niet steeds weer opnieuw te worden uitgevonden. Is onze hulp niet meer nodig, dan houden we ons op de achtergrond.”

Drolshagen comité (vlnr.): Durk Durksz, Siebren Vermaning, Jan Glas, Rindert de Bruin en Ynte Kuindersma.

Spiegelen

Het bestuurlijke deel van de stedenband is in handen van wethouder Jos Boerland. Hij is contactwethouder voor Drolshagen en heeft onder andere Internationale Betrekkingen in zijn portefeuille. “De stedenband tussen De Fryske Marren en Drolshagen brengt meer dan alleen sociale verbinding tussen inwoners”, vertelt Boerland. “Als gemeente spiegelen wij ons graag aan andere gemeenten, ook buiten Nederland. Hoe is daar de zorg geregeld? Wat gebeurt er op het gebied van duurzaamheid? Etc. Zo kunnen we van elkaar leren.” Verder heeft ook het bedrijfsleven baat bij de stedenband: voor ondernemingen is het bijvoorbeeld makkelijker om nieuwe Duitse contacten te leggen. Het Comité Stedenband Drolshagen kan ook daarbij een helpende hand bieden. Weekend vol feestelijkheden Om het vijftigjarige jubileum van de stedenband te vieren, vinden er van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni allerlei feestelijkheden plaats in De Fryske Marren. Een afvaardiging uit Drolshagen zal daarbij aanwezig zijn. Vermaning: “Een mooie gelegenheid om meer inwoners bij de stedenband te betrekken. Zij kunnen contacten opdoen waar ze nog jaren plezier van hebben.” Boerland vult aan: “Dat weekend staat helemaal in het teken van dit bijzondere jubileum. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit samen met ons komen vieren. Met z’n allen maken we er een groot feest van!”
Meer informatie over de stedenband(en) van De Fryske Marren vindt u op www.defryskemarren.nl/stedenbanden.