Medias (Transsylvanië, Roemenië)

De stedenband met Medias bestaat sinds 1996. In 1990, na de val van het communistische systeem, zijn schoolkinderen vanuit Roemenië in Nederland op bezoek geweest. Eén van die scholen was school nr. 3 uit Medias en kwam in Joure terecht. De gastgezinnen uit Joure trokken zich de erbarmelijke toestand in Medias aan en zijn een hulpprogramma gestart. Dit verliep moeizaam en bestuurlijke hulp van de gemeente werd ingeroepen. Dit resulteerde in 1996 de officiële stedenband met Medias.

Vele hulpprogramma’s zijn opgezet. Er werd bijvoorbeeld werd een ouderencentrum opgericht, een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten. Bedden en ziekenhuisattributen werden naar het ziekenhuis Medias gebracht. Medias was in die jaren een ‘openbare vuilnisbelt’. Vanuit onze gemeente is het systeem van vuilnisophalen opgezet en werden twee vuilniswagens met huisvuilcontainers naar Medias gebracht. De Oost-Europees ogende gemeentebalie werd naar voorbeeld van de ‘open’ balie in Joure ingericht.

Uitwisselingen

In de afgelopen jaar zijn meerdere delegaties naar Medias geweest: een groep van diverse vrijwilligers organisaties, een delegatie van de ondernemersverenigingen in De Fryske Marren en een groep politiek geïnteresseerde jeugd uit De Fryske Marren hebben Medias bezocht. Deze groep jongeren heeft in Medias deelgenomen aan een debat over de toekomst van de EU en de Europese verkiezingen, tezamen met de Poolse delegatie uit Dąbrowa Górnicza en uit de Hongaarse stad Sopron (beiden ook partnersteden van Medias).

2020: 30 jaar contacten, 20 jaar stedenband

In 2016 is bij het 20 jarig bestaan van de stedenband het wapen van Medias op De Merk in Joure in het plein aangebracht. In 2020 is het 30 jaar geleden dat de eerste contacten zijn geweest tussen Medias en gemeente De Fryske Marren. Een mooi moment om dit te vieren met de ‘kinderen van toen’ die destijds hier zijn geweest.

Contact opnemen

De coördinatie van de uitwisselingen is in handen van Stichting Skarsterlân-Roemenië. Heeft u vragen aan deze stichting en/of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via de mail: info@stichtingskarsterlanroemenie.nl.

Jos Boerland is namens gemeente De Fryske Marren contactwethouder voor Medias.

Websites: